Polityka Ochrony Danych Arbonne

Wersja: sierpień 2019 r.

Ochrona i poszanowanie prawa do prywatności są bardzo ważne dla Arbonne International, LLC („Arbonne” lub „my”). Niniejsza polityka określa, na jakiej podstawie będą przez nas przetwarzane dane osobowe, które gromadzimy i uzyskujemy od ciebie. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką w celu zrozumienia, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przekazujemy i w inny sposób przetwarzamy dane osobowe użytkowników.

Jeżeli uzyskujesz dostęp i korzystasz z jakiejkolwiek części niniejszej strony internetowej („Strona”), uznaje się, że wyraziłeś zgodę na gromadzenie i wykorzystanie przez nas twoich danych osobowych zgodnie z warunkami niniejszej Polityki Ochrony Danych. Jeżeli nie zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Ochrony Danych, powinieneś niezwłocznie opuścić Stronę i nie wchodzić na nią i nie korzystać z niej w przyszłości.

Niezależni Konsultanci Arbonne (zobacz poniżej) również zgadzają się na gromadzenie danych osobowych zgodnie z oddzielnymi Klauzulami Ochrony Danych UE, podpisując Umowę Niezależnego Konsultanta Arbonne podczas rejestracji w Arbonne. Klienci Preferencyjni wyrażają zgodę na gromadzenie danych osobowych poprzez Warunki Programu dla Klientów Preferencyjnych, które akceptują rejestrując się w Arbonne.

Możesz cofnąć swoją zgodę w każdym czasie przesyłając nam odpowiednie oświadczenie pocztą elektroniczną na adres privacy@arbonne.com albo pocztą tradycyjną. Zobacz Punkt 8 poniżej, żeby uzyskać więcej informacji.

Dla celów odpowiednich przepisów o ochronie danych, administratorami danych są wspólnie Arbonne UK Limited z siedzibą pod adresem Unit 16 Basset Court, Loake Close, Grange Park, Northampton, NN4 5EZ, oraz Arbonne International, LLC of 9400 Jeronimo Road, Irvine, California 92618, Stany Zjednoczone. Każdy z wyżej wymienionych podmiotów zarejestrowany jest jako administrator danych przez UK Information Commissioner’s Office (Biuro Danych Osobowych) odpowiednio pod numerem ZA254762 i Z1104619.

1. Zakres Polityki Ochrony Danych

Niniejsza Polityka Ochrony Danych ma zastosowanie do informacji, które gromadzimy za pośrednictwem Strony, funkcji mobilnych, aplikacji, widgetów oraz innych interaktywnych funkcjonalności, które zawierają link do niniejszej Polityki Ochrony Danych („Strona”), w tym do danych osobowych, które Arbonne może otrzymać od ciebie offline.

Arbonne przyznaje swoim Niezależnym Konsultantom pewne prawa w zakresie sprzedaży produktów Arbonne (są oni dalej zwani „Niezależnymi Konsultantami Arbonne”). Niezależni Konsultanci Arbonne nie są zatrudnieni w Arbonne. W związku z tym Arbonne nie ma żadnego wpływu i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za gromadzenie, wykorzystanie i ujawnianie danych osobowych przez Niezależnych Konsultantów Arbonne, w tym za wykorzystanie danych osobowych dla ich własnych celów marketingowych. Jeżeli podajesz swoje dane osobowe Niezależnemu Konsultanta Arbonne, Arbonne uzyskuje dostęp i będzie przetwarzała takie dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Ochrony Danych. Każdy Niezależny Konsultant Arbonne jest także zobowiązany do zaprzestania przetwarzania twoich danych osobowych, jeżeli cofniesz swoją zgodę, niezwłocznie po uzyskaniu informacji w tym zakresie. Niezależni Konsultanci Arbonne mogą przekazywać Arbonne dane osobowe swoich Klientów. W takim przypadku, Arbonne będzie przetwarzała takie zbiory danych zgodnie z niniejszą Polityką Ochrony Danych, w zakresie, w jakim Arbonne ma kontrolę nad takimi danymi osobowymi.

Jeżeli jesteś Klientem Niezależnego Konsultanta Arbonne, skontaktuj się bezpośrednio ze swoim Konsultantem, żeby poznać jego praktykę w zakresie ochrony danych.

2. Jakie dane osobowe gromadzimy

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące informacje (w tym dane osobowe) użytkowników:

 • Informacje, które nam podajesz:
  Możesz podawać nam informacje wypełniając formularze na Stronie. Mogą to być informacje, które nam podajesz (na przykład, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, dane karty kredytowej itd.) podczas rejestracji w celu korzystania ze Strony, kupowania towarów lub usług, rejestrując się jako Niezależny Konsultant Arbonne, zamieszczając materiały oraz zamawiając dalsze usługi. Możemy również poprosić cię o wypełnienie ankiet, których używamy w działalności badawczej, ale nie masz obowiązku ich wypełniać.
 • Informacje, które o tobie gromadzimy:
  Możemy automatycznie gromadzić dane dotyczących twoich wizyt na Stronie (w tym w szczególności, adres IP, dane o ruchu, dane dotyczące lokalizacji, dzienniki internetowe i inne dane komunikacyjne) oraz zasobów, do których uzyskujesz dostęp. Informacje, które gromadzimy mogą również obejmować kopie korespondencji oraz informacji, które nam podajesz, jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem Strony albo innych środków komunikacji, takie jak adres pocztowy. Gromadzimy również informacje dotyczące transakcji zawieranych przez ciebie na Stronie oraz realizacji twoich zamówień.
 • Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł:
  Możemy otrzymywać twoje dane, jeżeli skorzystasz z którejkolwiek z innych stron internetowych, które prowadzimy albo z innych usług, które świadczymy. Ponadto prowadzimy bliską współpracę z podmiotami zewnętrznymi (w tym, na przykład, partnerami biznesowymi, podwykonawcami w zakresie usług technicznych, usług płatniczych i usług dostawy, sieciami reklamowymi, dostawcami usług analitycznych, dostawcy usług w zakresie wyszukiwania informacji, agencjami informacji kredytowej) i również od nich możemy otrzymywać twoje dane.
 • Dane Osobowe z Mediów Społecznościowych:
  W niektórych przypadkach uzyskamy twoje imię i nazwisko, adres email lub numer identyfikacyjny (Facebook) z portali społecznościowych, na przykład, jeżeli „polubisz” jeden z naszych produktów.
 • Niniejsza Strona jest przeznaczona dla osób, które ukończyły 18 lat. Nie gromadzimy ani nie wykorzystujemy świadomie informacji od osób, które nie ukończyły 18 lat i korzystają z naszej Strony bez nadzoru. Każda osoba, które nie ukończyła 18 lat korzystająca z tej Strony musi uzyskać zgodę albo znajdować się pod nadzorem rodzica lub opiekuna podczas użytkowania tej Strony.

  3. Pliki Cookie

  Nasza Strona wykorzystuje pliki cookie, żeby odróżniać poszczególnych użytkowników Strony. Pozwala nam to dostosować Stronę do twoich potrzeb oraz ją ulepszać. Informacje o tym, jakich plików cookie używamy oraz w jakim celu można znaleźć w naszej odrębnej Polityce Cookie.

  4. Adresy IP

  Możemy gromadzić dane dotyczące twojego komputera, w szczególności, jeżeli takie dane są dostępne, dane dotyczące twojego adresu IP, systemu operacyjnego czy też rodzaju przeglądarki, ale wyłącznie w celu administrowania systemem, realizacji funkcji helpdesk lub raportowania danych zbiorczych dotyczących aktywności na Stronie i wzorców przeglądania.

  5. Gdzie przechowujemy twoje dane osobowe

  Dane, które od ciebie uzyskujemy będą przekazywane i przechowywane w Zjednoczonym Królestwie oraz lokalizacjach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) w Stanach Zjednoczonych (Arbonne International) oraz w innych spółkach zależnych Arbonne International będących w całości jej własnością. Dane osobowe są również przetwarzane przez personel działający poza EOG, będący naszymi pracownikami albo pracownikami jednego z naszych sprzedawców lub dostawców. Taki personel może być zaangażowany m.in. w realizację zamówień, przetwarzanie danych płatności, dostawę zamówień oraz świadczenie usług administracyjnych, obsługi klienta lub innych usług wsparcia. Podając swoje dane osobowe wyrażasz zgodę na przekazywanie twoich danych osobowych do takich podmiotów zewnętrznych, na przechowywanie oraz przetwarzanie przez nie twoich danych osobowych, jak również na ujawnianie twoich danych osobowych takim podmiotom zewnętrznym, bez względu na ich lokalizację w celach określonych w niniejszej Polityce. Dołożymy wszelkich starań, żeby zapewnić, że twoje dane są przetwarzane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką Ochrony Danych na obszarach poza EOG, na przykład zastosujemy Standardowe Klauzule Umowne Komisji Europejskiej (Klauzule Modelowe) w zakresie przekazywania danych osobowych do Arbonne w Stanach Zjednoczonych, a w razie potrzeby, do innych spółek zależnych Arbonne będących w całości jej własnością.

  Będziemy przechowywać twoje dane osobowe przez rozsądny okres, tak długo jak istnieje cel posiadania przez nas danych osobowych lub dłużej, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.

  Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa zapewniające ochronę twoich danych przed dostępem do nich przez nieuprawnione osoby oraz przeciwko niezgodnemu z prawem przetwarzaniu, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Jeżeli nadaliśmy ci (albo sam sobie wybrałeś) Osobisty Numer Identyfikacyjny (PIN), który umożliwia ci dostęp do pewnych części Strony, masz obowiązek zachować go w tajemnicy. Prosimy o niepodawanie nikomu hasła. Niestety, transmisja danych przez Internet nie jest w pełni bezpieczna. Chociaż dokładamy wszelkich starań, żeby chronić twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa twoich danych przesyłanych na Stronę; wszelkie takie przesyłanie odbywa się na twoje ryzyko. Po otrzymaniu twoich danych, będziemy przestrzegać surowych procedur i środków bezpieczeństwa w celu zapobieżenia nieupoważnionemu dostępowi. Jeżeli masz podstawy by sądzić, że twój kontakt z nami nie jest już bezpieczny (na przykład, jeżeli masz wrażenie, że bezpieczeństwo konta zostało naruszone), skontaktuj się z nami niezwłocznie w sposób opisany w Punkcie 10 poniżej.

  6. Cele przetwarzania danych osobowych

  Możemy wykorzystywać i analizować dane osobowe, które gromadzimy zgodnie z przepisami BDSG oraz innych mających zastosowanie aktów prawnych, w celu administrowania, prowadzenia, zarządzania, ulepszania i rozwijania naszej działalności oraz optymalizacji korzystania z naszej Strony.

  Wykorzystujemy dane osobowe w następujących celach:

  • W celach, w których podałeś nam dane, takich jak odpowiedź na twoje prośby.
  • Do przekazywania ci mailem, smsem, telefonicznie lub pocztą informacji, produktów lub usług, które zamówisz u nas, albo które naszym zdanie mogą być dla ciebie interesujące lub specjalnie dostosowane do twoich potrzeb, jeżeli wyraziłeś zgodę na kontakt z naszej strony w takich celach.
  • W celu udzielenia ci pomocy w zakresie znalezienia Niezależnego Konsultanta Arbonne i poinformowania cię, jeżeli taki Konsultant będzie miał nową platformę dla swoich usług.
  • W celu realizacji naszych obowiązków wynikających z umów zawartych z tobą, w tym w celu realizacji zamówień, dostarczania usług, uzyskania płatności oraz wypłaty prowizji. Nasze produkty są sprzedawane przez sieć Niezależnych Konsultantów Arbonne, w tym w formie sprzedaży internetowej, która jest realizowana przez nas bezpośrednio we współpracy z Niezależnym Konsultantem Arbonne. Jeżeli kupujesz od nas produkty lub usługi przez Internet, twoje dane będą automatycznie przekierowywane do Niezależnych Konsultantów Arbonne. Każdy Niezależny Konsultant Arbonne jest odpowiedzialny za przestrzeganie odpowiednich przepisów o ochronie danych i standardów branży we własnym zakresie.
  • W celu umożliwienia ci udziału w interaktywnych funkcjach naszego serwisu oraz w konkursach i loteriach, jeżeli zdecydujesz się na taki udział.
  • W celu realizacji wewnętrznych celów biznesowych, takich jak analiza danych, księgowość, opracowywanie nowych produktów, rozwijania naszej obecności w Internecie lub usług online/offline, określanie trendów marketingowych oraz skuteczności naszej promocji i reklamy.
  • W celu powiadomienia cię o zmianach w naszym serwisie.
  • W celu zapobieganiu oszustwom, na przykład zapobieganiu działaniom Niezależnych Konsultantów, których umowy zostały rozwiązane albo których wnioski zostały odrzucone przy próbie ponownej rejestracji.

  7. Przekazywanie danych osobowych

  Zobowiązujemy się, że nie będziemy sprzedawać ani przekazywać twoich danych osobowych żadnej osobie trzeciej spoza Arbonne, chyba że będzie to konieczne w celu spełnienia wymogów prawnych dotyczących twoich praw w zakresie ochrony danych, w tym dotyczących przekazywania danych osobowych:

  • (a) spółkom powiązanym Arbonne, jednakże nie dla ich bezpośrednich celów marketingowych, w zakresie w jakim jest to konieczne w powyższych celach;
  • (b) zewnętrznym dostawcom usług Arbonne w zakresie takich usług jak web hosting, analizy danych, przetwarzanie płatności i zamówień, dostarczanie infrastruktury, usługi informatyczne, obsługa klienta, dostarczanie e-maili, przetwarzanie kart kredytowych, audyty, szkolenia i podobne usługi. (Takie podmioty zewnętrzne otrzymują twoje dane osobowe lub dostęp do nich wyłącznie w celu świadczenia usług na naszą rzecz albo na twoją rzecz w naszym imieniu);
  • (c) Niezależnym Konsultantom Arbonne, w zakresie, w jakim twoje dane osobowe są im potrzebne, żeby się z tobą skontaktować, przetworzyć twoje zamówienie lub dostarczyć ci usługę;
  • (d) Podmiotowi zewnętrznemu w przypadku restrukturyzacji, połączenia, sprzedaży, utworzenia joint venture, przeniesienia lub innej sprzedaży lub zbycia naszego przedsiębiorstwa, aktywów lub udziałów (w tym w przypadku postępowania upadłościowego lub podobnego postępowania); oraz
  • (e) W celu przetwarzania danych zgodnie z następującymi wymogami:
   • (i) zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami prawa krajów innych niż kraj, w którym mieszkasz;
   • (ii) w celu przestrzegania określonych prawem procedur;
   • (iii) na żądanie władz publicznych, w tym władz publicznych krajów innych niż kraj, w którym mieszkasz;
   • (iv) w celu egzekwowania naszych ogólnych warunków prowadzenia działalności;
   • (v) w celu ochrony naszej działalności i działalności naszych podmiotów powiązanych;
   • (vi) w celu ochrony twoich i naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub ochrony naszej własności lub własności naszych podmiotów powiązanych i innych osób, na przykład przed oszustwami; oraz
   • (vii) w celu umożliwienia nam oceny dostępnych środków naprawczych lub ograniczenia możliwej szkody.

  Strona może zawierać linki prowadzące z lub na strony internetowe naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów powiązanych. Jeżeli używając takiego linku przejdziesz na ich strony, pamiętaj, że te strony mają własne polityki w zakresie bezpieczeństwa, prywatności i plików cookie, a my nie przyjmujemy odpowiedzialności za takie polityki. Prosimy o zapoznanie się z tymi politykami, zanim podasz na nich swoje dane osobowe.

  8. Jak skorzystać ze swoich praw

  Masz prawo do cofnięcia swojej zgody (w całości lub w części) na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. W szczególności, możesz żądać od nas zaprzestania przetwarzania przez nas twoich danych osobowych dla celów marketingowych („rezygnacja”). Poinformujemy cię (przed pozyskaniem twoich danych osobowych), jeżeli będziemy chcieli wykorzystać twoje dane osobowe w takim celu, albo jeżeli będziemy chcieli przekazać twoje dane osobowe osobie trzeciej w takim celu. Możesz skorzystać ze swojego prawa do rezygnacji wysyłając nam email na adres privacy@arbonne.com lub listownie (zobacz Punkt 9). Możesz również cofnąć swoją zgodę pisząc na powyższy adres email. W takim przypadku Arbonne poinformuje odpowiednich Niezależnych Konsultantów lub sprzedawców, którzy mają dostęp do twoich danych osobowych, że nie chcesz już, żeby przetwarzali twoje dane. Jednakże, chociaż podejmiemy odpowiednie działania, żeby poinformować naszych konsultantów i sprzedawców o wycofaniu przez ciebie zgody, usunięcie lub zanonimizowanie przez Arbonne pewnych danych dotyczących twoich przeszłych zakupów albo istniejących list klientów może okazać się niemożliwe ze względów technicznych lub prawnych.

  9. Dostęp do danych osobowych

  Przepisy o ochronie danych osobowych przyznają ci prawo dostępu do twoich danych, które przechowujemy. Możesz również żądać od nas zmiany tych danych w celu zapewnienia, że są one prawidłowe i aktualne. Jeżeli chcesz to zrobić, możesz nam przesłać odpowiednią prośbę na adres privacy@arbonne.com lub skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty email. Arbonne zastrzega sobie prawo do pobrania odpowiedniej opłaty w celu pokrycia kosztów dostarczenia ci danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu.

  10. Postanowienia Ogólne

  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Ochrony Danych według naszego uznania. Wszelkie zmiany do niniejszej Polityki Ochrony Danych wchodzą w życie niezwłocznie po ich opublikowaniu na Stronie, a dalsze korzystanie przez ciebie ze Strony po wprowadzeniu takich zmian stanowi twoją zgodę na takie zmiany.

  Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Polityki Ochrony Danych zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem, ważność i wykonalność pozostałych postanowień, które pozostają w pełni wiążące.

  Wszelkie pytania, komentarze i wnioski dotyczące niniejszej Polityki Ochrony Danych należy kierować na adres privacy@arbonne.com lub

  Arbonne
  Do wiadomości: Inspektora Ochrony Danych/Głównego Inspektora Bezpieczeństwa Informacji
  16 Basset Court
  Loake Close
  Grange Park,
  Northampton NN4 5EZ

  PROSZĘ WYDRUKOWAĆ KOPIĘ NINIEJSZEJ POLITYKI OCHRONY DANYCH DLA WŁASNYCH POTRZEB I ODWIEDZAĆ NINIEJSZĄ STRONĘ REGULARNIE, NA WYPADEK ZMIAN DO NINIEJSZEJ POLITYKI OCHRONY DANYCH.

  (Ostatnia aktualizacja: styczeń 2019 r.)

  Strona wykorzystuje pliki cookie, żeby być w stanie odróżnić cię od innych użytkowników Strony, pozwolić na dodawanie pozycji do twojego koszyka oraz pomagać ci w korzystaniu ze Strony. Cookie to niewielki plik tekstowy przechowywany w twojej przeglądarce albo na dysku twardym twojego komputera, o ile wyrazisz na to zgodę. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, „lifetime” pliku cookie oraz wartość będącą zazwyczaj losowo wygenerowanym unikatowym numerem.

  Pliki cookie pomagają nam ulepszać naszą Stronę i dostarczać ci lepszy i bardziej spersonalizowany serwis. Pliki cookie pozwalają nam na:

  • przechowywanie informacji dotyczących twoich preferencji, które pozwalają nam na dostosowanie Strony do twoich indywidualnych zainteresowań;
  • przyspieszenie wyszukiwania; oraz
  • rozpoznawanie cię podczas ponownych odwiedzin na Stronie.

  Możesz odmówić przyjęcia plików cookie poprzez aktywację ustawień w twojej wyszukiwarce, które pozwalają na odmowę przyjęcia plików cookie. Jednakże, jeżeli wybierzesz takie ustawienia, możesz ograniczyć funkcjonalność niektórych części Strony, w tym zakupów online. O ile nie ustawisz przeglądarki, żeby nie przyjmowała plików cookie, nasz system będzie wysyłał pliki cookie podczas logowania się przez ciebie na Stronie.

  Możemy korzystać z następujących rodzajów plików cookie:

  • Niezbędne pliki cookie. Są one konieczne do działania Strony, na przykład pozwalają na zalogowanie się do zabezpieczonych części Strony.
  • Analityczne pliki cookie. Pozwalają nam one na rozpoznawanie i obliczanie liczby odwiedzających Stronę, jak również na śledzenie przemieszczania się odwiedzających na Stronie podczas korzystania z niej.
  • Pliki cookie funkcjonalności. Te pliki są wykorzystywane do rozpoznania cię podczas ponownych odwiedzin na Stronie, co pozwala nam na personalizację treści, powitanie cię po imieniu oraz zapamiętanie twoich preferencji.
  • Pliki cookie do targetowania. Pliki te pozwalają na rejestrowanie twoich odwiedzin na Stronie, tego, jakie zakładki przeglądałeś oraz jakie linki kliknąłeś. Wykorzystujemy te informacje w celu lepszego dostosowania naszej Strony oraz wyświetlanych reklam do twoich zainteresowań. Możemy również przekazywać w tym celu takie informacje osobom trzecim. Nie przekazujemy informacji, które są bezpośrednio związane z określoną osobą (takich jak imię i nazwisko oraz adres). Jednakże, jeżeli przeglądasz albo wchodzisz w interakcję z reklamą, reklamodawca może powziąć przypuszczenie, że jesteś zainteresowany przedmiotem jego reklamy.

  Większość przeglądarek internetowych oferuje pewien zakres kontroli nad większością rodzajów plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia. Możesz zrezygnować z otrzymywania reklamy ukierunkowanej od Arbonne i wielu innych spółek odwiedzając następujące strony: www.aboutads.info/choices, www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp oraz www.evidon.com.

  Więcej informacji odnośnie do poszczególnych, stosowanych przez nas trwałych plików cookie oraz sposobów ich wykorzystania znajduje się w tabeli (Zewnętrzne Pliki Cookie) poniżej. Pierwsza kolumna wskazuje spółkę lub serwis, który przesyła plik cookie, jak również nazwę/nazwy plików cookie, druga kolumna określa cele wykorzystania plików cookie. W trzeciej kolumnie wskazujemy link oraz dalsze informacje, w jaki sposób można zrezygnować z otrzymywania takich plików cookie. Proszę pamiętać, że nie można zrezygnować z otrzymywania „niezbędnych” plików cookie, które są potrzebne do prowadzenia strony oraz świadczenia naszych usług:

  Pliki Cookie Optimizely
  optimizelyBuckets
  optimizelyEndUserId
  optimizelySegments
  Cookie analityczne/cookie sesji
  Takie pliki pozwalają nam na analizę, ilu gości odwiedza naszą stronę i w jaki sposób z niej korzystają. Pozwala nam to na poprawę funkcjonowania naszej strony, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy w prosty sposób są w stanie znaleźć to, czego szukają
  www.optimizely.com/opt_out/
  Pliki Cookie AppDynamics
  ADRUM_BT1
  ADRUM_BTa
  Cookie analityczne/cookie sesji Takie pliki pozwalają nam na analizę, ilu gości odwiedza naszą stronę i w jaki sposób z niej korzystają. Pozwala nam to na poprawę funkcjonowania naszej strony, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy w prosty sposób są w stanie znaleźć to, czego szukają www.appdynamics.com/cookie-policy/
  Pliki Cookie SalesForce
  inst (Session)
  clientSrc (Session)
  Sid_client (Session)
  Sid (Session)
  Oinfo
  Oid (Session)
  autocomplete
  Te pliki cookie pozwalają ci na poruszanie się w obrębie stron Spółki oraz korzystanie z ich funkcji, takich jak dostęp do zabezpieczonych części Stron i korzystanie z Usług Salesforce. www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy.jsp
  Uwaga: Te pliki cookie są potrzebne do korzystania z Usług Salesforce.
  Pliki Cookie Google
  _utma
  _utmb
  _utmc (Session)
  _utmt
  _utmz
  _ga
  _gid
  _dc_gtm_UA-54682012-12
  Cookie analityczne/cookie sesji
  Takie pliki pozwalają nam na analizę, ilu gości odwiedza naszą stronę i w jaki sposób z niej korzystają. Pozwala nam to na poprawę funkcjonowania naszej strony, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy w prosty sposób są w stanie znaleźć to, czego szukają. Informacje są zazwyczaj przekazywane na serwer Google i tam przechowywane. W imieniu Arbonne Google będzie wykorzystywał te informacje do oceny sposobu korzystania ze strony, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie, dostarczania innym usług związanych ze stroną i Internetem na rzecz operatora strony. Google Analytics zobowiązał się, że twój adres IP nie będzie łączony z innymi danymi z Google.
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
  https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl
  Uwaga: Możesz zapobiec generowaniu danych przez pliki cookie w zakresie sposobu korzystania przez ciebie ze strony i przekazywaniu ich do Google (w tym twojego adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i instalację wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym adresem: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl). W celu uzyskania dalszych informacji o Warunkach i Polityce Prywatności Google, odwiedź //www.google.com/analytics/terms/pl.html albo //policies.google.com/?hl=pl.
  Pliki Cookie Amazon Web Services
  AWSELB
  Wymagane pliki cookie
  pozwalają ci na poruszanie się w obrębie stron Spółki oraz korzystanie z ich funkcji, takich jak dostęp do zabezpieczonych części Stron i korzystanie z Usług Arbonne.
  aws.amazon.com/privacy/
  Uwaga: Możesz mieć problemy z wyświetlaniem wszystkich lub niektórych produktów Amazon, jeżeli nie przyjmiesz tych plików cookie.
  Facebook Cookie
  _fbp
  Cookie analityczne

  Takie pliki pozwalają nam na analizę, ilu gości odwiedza naszą stronę i w jaki sposób z niej korzystają. Pomaga nam to ulepszać funkcjonowanie naszej strony, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy w prosty sposób są w stanie znaleźć to, czego szukają.

  Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Facebooka i tam przechowywane. W imieniu Arbonne Facebook wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz zapewniania innym usług związanych z witryną internetową i Internetem na rzecz operatora witryny. Facebook Pixel zebrał następujące dane:

  Nagłówki HTTP – wszystko, co jest zawarte w nagłówkach HTTP. Nagłówki HTTP to standardowy protokół sieciowy przesyłany pomiędzy dowolnym żądaniem przeglądarki a dowolnym serwerem w Internecie. Nagłówki HTTP obejmują adresy IP, informacje o przeglądarce internetowej, lokalizację strony, dokument, adres odsyłający oraz osobę korzystającą z witryny.

  Dane dotyczące Piksela Facebooka – obejmują identyfikator Piksela i pliki cookie Facebooka.

  Dane kliknięcia przycisku – zawierają informacje o wszystkich przyciskach klikniętych przez odwiedzających witrynę, etykietach tych przycisków oraz wszelkich stronach odwiedzonych w wyniku kliknięcia przycisku.

  Wartości opcjonalne – programiści i marketerzy mogą opcjonalnie przesyłać dodatkowe informacje o wizycie poprzez śledzenie konwersji. Przykładowe niestandardowe zdarzenia danych to wartość konwersji, typ strony i inne.

  Formularz nazw pól – obejmuje nazwy pól witryny, takie jak „e-mail”, „adres”, „ilość” przy zakupie produktu lub usługi przez Państwa. Nie przechwytujemy wartości pól, chyba, że uwzględnią je Państwo w ramach zaawansowanego dopasowywania, śledzenia konwersji, lub właściwości użytkownika.

  https://www.facebook.com/policies/cookies/
  Pliki Cookie Curalate __delighted_lst
  __insp_identity
  __insp_norec_howoften
  _delighted_fst
  __insp_nv
  cuid
  _gaexp
  _biz_nA
  _biz_pendingA
  _biz_flagsA
  __insp_slim
  mkjs_group_id
  mkjs_user_id
  _fbp
  _ga
  __insp_targlpu
  __insp_wid
  intercom-session-k4h0xbvx
  _gid
  _mkto_trk
  __insp_norec_sess
  _biz_uid
  _gcl_au
  __insp_targlpt
  crl8.fpcuid
  Cookie analityczne/cookie sesji
  Takie pliki pozwalają nam na analizę, ilu gości odwiedza naszą stronę i w jaki sposób z niej korzystają. Pozwala nam to na poprawę funkcjonowania naszej strony, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy w prosty sposób są w stanie znaleźć to, czego szukają
  https://www.curalate.com/privacy-policy/
  Pliki Cookie SessionCam
  sc.UserId
  sc.Status
  sc.ASP_NET_SESSI ONID

  Wykorzystujemy SessionCam do identyfikacji obszarów naszej witryny internetowej, które wymagają poprawy oraz w celu zapewnienia użytkownikowi lepszych doznań podczas korzystania z naszej witryny. Odtworzenie sesji (session replay) jest internetowym odpowiednikiem nagrywania rozmów w call center dla celów szkoleniowych oraz kontroli jakości.

  Możesz zrezygnować z nagrywania, wybierając poniższy link
  https://sessioncam.com/choose-not-to-be-recorded/

  sc.UserId
  Trwałe pliki cookie pierwszej kategorii (zamieszczane przez nas), działające przez okres jednego roku, wykorzystywane do identyfikacji indywidualnego, unikalnego użytkownika. Konsola raportowania SessionCam umożliwia ponowne posortowanie nagranych sesji według kryterium unikalnego użytkownika. Pozwala to na gromadzenie danych dotyczących wielokrotnych wizyt tego samego, unikalnego użytkownika w wybranym dniu/przez wybrany okres czasu. Ten plik cookie jest wykorzystywany do umożliwienia takiego raportowania.

  sc.Status
  Pliki cookie pierwszej kategorii (zamieszczane przez nas) działające do czasu wygaśnięcia sesji służą do przechowywania statusu nagrania podczas trwania sesji użytkownika. Ten plik cookie jest zamieszczany podczas pierwszego załadowania SessionCam w celu przechowywania informacji, czy SessionCam ma rejestrować sesję, czy nie. Ten plik przechowuje również informacje o tym, czy ankiety internetowe ServiceTick są skonfigurowane, żeby uruchomić się dla tej nazwy hosta.

  sc.ASP_NET_SESSIONID
  Pliki cookie pierwszej kategorii (zamieszczane przez nas) działające do czasu wygaśnięcia sesji, wykorzystywane do identyfikacji sesji indywidualnego użytkownika. Nagranie przedstawiające liczne strony odwiedzane podczas unikalnej wizyty użytkownika w witrynie jest opracowywane z wykorzystaniem danych dostarczanych przez ten plik cookie.

  sc.ASP_NET_SESSIONID
  Zewnętrzny plik cookie (zamieszczany przez osobę trzecią) nieaktywnej sesji, wykorzystywany wyłącznie, jeżeli gość przechodzi przez liczne nazwy domen należące do tego samego klienta w trakcie jednej wizyty. Ten plik cookie jest aktywowany wyłącznie w tej określonej sytuacji, ponieważ niektórzy nasi klienci mają witryny internetowe, na których zawartość i funkcjonalności są rozłożone pomiędzy różne nazwy domen. Ten plik cookie pozwala konsoli raportującej SessionCam na utrzymanie podglądu sesji użytkownika w licznych nazwach domen.

  Poniżej znajduje się link do Polityki Prywatności SessionCam:
  https://sessioncam.com/privacy-policy-cookies/

  Poniżej znajduje się link do szczegółowej informacji, w jaki sposób można zrezygnować z nagrywania SessionCam:
  https://help.sessioncam.com/hc/en-gb/articles/3600044 22674-Opt-Out-of-SessionCam

  Poniżej znajduje się lista plików cookie SessionCam:
  https://help.sessioncam.com/hc/en-gb/articles/2008120 17-SessionCam-Cookies

Arbonne jest dumnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB) i przestrzega wszelkich zasad Kodeksu Etycznego PSSB. Więcej informacji można znaleźć na stronie pssb.pl.

Polubowne rozwiązywanie sporów dotyczących zakupów internetowych jest możliwe za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
WARUNKI | POLITYKA PRYWATNOŚCI | NASZ ŁAŃCUCH DOSTAW | bezpieczeństwo |

© 2020 ARBONNE INTERNATIONAL, LLC