Polityka Prywatności Arbonne

Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2016 r.

Arbonne UK Limited („Arbonne”, „My”, „Nas”) stawia sobie za cel ochronę i poszanowanie poufności danych osobowych. Niniejszy dokument określa zasady, zgodnie z którymi wszelkie dane osobowe, które możemy od Ciebie uzyskać, będą przez nas przetwarzane. Proszę uważnie przeczytać poniższe postanowienia Polityki Prywatności Arbonne w celu zapoznania się ze sposobem, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy i przekazujemy dotyczące Ciebie informacje.

Należy pamiętać, że korzystając z naszej strony internetowej („Strona”), umożliwiasz nam gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych zgodnie z warunkami niniejszej Polityki Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, prosimy o natychmiastowe opuszczenie tej Strony oraz o nieodwiedzanie jej w przyszłości.

Dla celów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (95/46/WE) („Dyrektywa”) oraz dla celów polskiej ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. („UODO”), administratorem danych osobowych jest Arbonne UK Limited, firma zarejestrowana w Anglii z siedzibą w: Unit 16 Basset Court, Loake Close, Grange Park, Northampton, NN4 5EZ, Anglia, a podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz administratora danych jest Arbonne International, LLC z siedzibą w: 9400 Jeronimo Road, Irvine, Kalifornia 92618, Stany Zjednoczone. Strona prowadzona jest przez Arbonne UK Limited.

1. INFORMACJE, KTÓRE OD CIEBIE OTRZYMUJEMY

 • Informacje podawane przy wypełnianiu formularza na Stronie. Obejmują informacje podawane w momencie rejestracji dla celów korzystania ze Strony, przy zamawianiu towarów i usług, rejestracji jako Konsultant Arbonne, przy zamieszczaniu materiałów oraz żądaniu dalszych usług (na przykład: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, dane dotyczące karty kredytowej, itd.)
 • Rejestry korespondencji oraz informacji podawane nam za pośrednictwem niniejszej Strony.
 • Informacje w zakresie ulepszania naszych towarów lub usług. Używamy ich w celu sprzedaży oraz reklamy naszych produktów i usług, a także dla celów komunikowania się z Tobą w tym zakresie. Możemy również prosić o wypełnienie ankiet, które wykorzystujemy dla celów badań, chociaż nie ma obowiązku odpowiadania na nie.
 • Szczegóły transakcji przeprowadzanych przez Ciebie za pośrednictwem naszej Strony oraz realizacja Twoich zamówień.
 • Informacje konieczne do przestrzegania przez nas wszelkich wymogów podatkowych albo innych wymogów prawnych, które nas obciążają lub są, wymagane w związku z jakimkolwiek postępowaniem angażującym Nas, zarówno w odniesieniu do Ciebie, jak i w odniesieniu do innych spraw.
 • Informacje dotyczące Twoich wizyt na Stronie (w szczególności adres IP, informacje o ruchu na stronie, dane o lokalizacji, dzienniki internetowe i inne dane komunikatów) oraz zasoby, z których korzystasz.
 • Niniejsza Strona jest przeznaczona dla osób, które ukończyły 18 lat. Świadomie nie gromadzimy i nie wykorzystujemy informacji od nienadzorowanych osób, które nie ukończyły 18 lat. Każda osoba, która nie ukończyła 18 lat, a która korzysta z niniejszej Strony musi posiadać zgodę albo być pod nadzorem rodzica lub opiekuna podczas korzystania ze Strony.
 • Konsultanci Arbonne wyrażają zgodę na gromadzenie ich danych osobowych zgodnie z Wnioskiem o zawarcie Umowy Konsultanta Arbonne podpisanym przez nich w ramach rejestracji u Nas. Klienci Preferencyjni zgadzają się na gromadzenie ich danych osobowych zgodnie z Warunkami Umowy Klienta Preferencyjnego przyjętymi przez nich w ramach rejestracji u Nas.

2. ADRESY IP

Możemy gromadzić informacje dotyczące Twojego komputera, w tym Twój adres IP, o ile jest dostępny, rodzaj systemu operacyjnego oraz przeglądarki dla celów administracji systemu oraz raportowania informacji zbiorczych. Są to dane statystyczne dotyczące aktywności naszych użytkowników w zakresie przeglądania stron i nie identyfikują one żadnej osoby indywidualnie.

3. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE

Strona wykorzystuje „cookies” oraz obrazy web beacons w celu odróżnienia Cię od innych użytkowników Strony, w celu umożliwienia Ci umieszczania produktów w koszyku oraz w celu udzielenia pomocy w zakresie korzystania ze Strony. Cookie jest niewielkim plikiem tekstowym, który może zostać umieszczony na dysku twardym Twojego komputera. Cookie będzie zwykle zawierał nazwę domeny, z której pochodzi, „długość życia” cookie, jak również wartość, która zwykle jest losowo wygenerowanym unikatowym numerem. Możemy uzyskiwać informacje odnośnie do Twojego korzystania z Internetu w ogólności poprzez korzystanie z plików cookie, które są przechowywane na dysku twardym komputera.

Pliki cookie pomagają nam w ulepszaniu naszej Strony oraz zapewnieniu dostępu do bardziej spersonalizowanych usług. Pozwalają nam:

 • przechowywać informacje dotyczące preferencji użytkownika strony oraz pozwalają nam na dostosowanie Strony do jego indywidualnych zainteresowań;
 • przyspieszyć proces wyszukiwania;
 • rozpoznać użytkownika przy jego powrocie na Stronę.

Można odmówić przyjęcia cookies przez aktywowanie ustawień w swojej wyszukiwarce, które pozwalają na odmowę przyjęcia cookies. Jednakże, jeżeli wybrane jest takie ustawienie, można spotkać się z ograniczoną funkcjonalnością niektórych części Strony, w tym w zakresie zakupów on-line. O ile nie ustawiono przeglądarki w taki sposób, żeby odmawiała przyjmowania cookies, nasz system będzie wysyłał je w czasie Twojego logowania na Stronie.

Na Stronie wykorzystywane są przede wszystkim następujące pliki cookie:

CookieNazwaCelWięcej informacji
Google Analytics _utma
_utmb
_utmc
_utmz
Pliki te są wykorzystywane do zbierania informacji dotyczących tego, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze Strony, które możemy wykorzystać do jej ulepszania. Cookies zbierają informacje w formie anonimowej, w tym w zakresie liczby odwiedzających Stronę, skąd odwiedzający przeszli na Stronę oraz jakie zakładki odwiedzają. Kliknij tutaj w celu uzyskania informacji na temat prywatności w Google

Większość przeglądarek pozwala na pewien stopień kontroli nad większością cookies przez odpowiednie ustawienia przeglądarki. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących cookies, w tym w jaki sposób cookies zostały zainstalowane oraz w jaki sposób można nimi zarządzać i usuwać je, należy odwiedzić stronę www.aboutcookies.org albo www.allaboutcookies.org.

4. GDZIE PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE

Dane, które uzyskujemy od Ciebie będą przekazywane do Wielkiej Brytanii, jak również do innych miejsc poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), w tym do Szwajcarii oraz USA i przechowywane w tych państwach. Niektóre z tych krajów nie mają przepisów prawa zapewniających ochronę danych osobowych. Dane będą również przetwarzane przez personel działający poza EOG, który pracuje dla nas albo dla jednego z naszych kontrahentów lub dostawców. Taki personel może być zaangażowany, między innymi, w przetwarzanie danych dotyczących realizacji zamówień, płatności, dostawy przesyłek oraz zapewnienie obsługi administracyjnej i obsługi klienta, jak również innych usług wspomagających. Twoje dane osobowe będą przekazywane, przechowywane oraz przetwarzane w poniższy sposób, jak również ujawniane osobom trzecim, niezależnie od ich lokalizacji, dla celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności oraz w związku z realizacją umowy zawartej przez Ciebie z Arbonne. Podejmiemy wszelkie uzasadnione i niezbędne kroki, żeby zapewnić bezpieczne traktowanie Twoich danych, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, na obszarach poza EOG. Będziemy przechowywać Twoje informacje przez odpowiedni czas, a w każdym razie przez czas wymagany przepisami prawa.

Stosujemy środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony Twoich danych przed dostępem nieupoważnionych osób oraz przeciwko niezgodnemu z prawem przetwarzaniu, przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Jeżeli nadaliśmy Tobie (albo wybrałeś samodzielnie) Osobisty Numer Identyfikacyjny (PIN), który pozwala na dostęp do pewnych części Strony, jesteś zobowiązany do zachowania takiego numeru PIN w poufności. Prosimy o nieujawnianie go komukolwiek.

Niestety przekazywanie danych za pośrednictwem Internetu nie jest w pełni bezpieczne. Chociaż dokładamy wszelkich starań, żeby zapewnić ochronę danych osobowych, nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesyłanych na Stronę, a wszelkie takie przesyłanie odbywa się na Twoje własne ryzyko. Po otrzymaniu danych od Ciebie, będziemy przestrzegać surowych procedur oraz stosować środki bezpieczeństwa w celu zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi.

5. WYKORZYSTANIE DANYCH

Możemy wykorzystywać i analizować informacje, które gromadzimy zgodnie z postanowieniami UODO oraz Dyrektywy tak, aby możliwe było administrowanie, wspieranie, zarządzanie, ulepszanie oraz rozwój naszej działalności oraz optymalizacja korzystania z naszej Strony.

Wykorzystujemy dane przechowywane na Twój temat w następujący sposób:

 • w celu dostarczania informacji, produktów oraz usług, które od nas zamawiasz albo informacji, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące, o ile wyraziłeś zgodę na kontakt z naszej strony dla takich celów;
 • w celu wypełniania naszych obowiązków wynikających z umów zawartych pomiędzy Tobą a nami, w tym w zakresie realizacji zamówień i usług oraz wypłacania prowizji. Nasze produkty sprzedawane są przez naszą sieć Niezależnych Konsultantów, jak również usługę sprzedaży online, która jest realizowana bezpośrednio przez nas na rzecz Konsultanta Arbonne. Kiedy kupujesz od nas towary lub usługi za pośrednictwem Internetu, Twoje dane są automatycznie przekazywane do naszych Konsultantów Arbonne. Każdy Konsultant Arbonne jest we własnym zakresie odpowiedzialny za przestrzeganie mających zastosowanie przepisów prawa oraz standardów branży w zakresie poufności danych osobowych. Nie zapewniamy ani nie gwarantujemy, że każdy Konsultant Arbonne będzie w pełni przestrzegał mających zastosowanie przepisów prawa oraz standardów branży w zakresie ochrony danych;
 • w celu umożliwienia uczestnictwa w interaktywnych częściach naszego serwisu, jeżeli się na nie zdecydujesz;
 • w celu powiadamiania o zmianach w zakresie naszego serwisu.

Zobowiązujemy się, że nie będziemy sprzedawać, przekazywać ani rozpowszechniać Twoich Danych Osobowych jakimkolwiek innym osobom trzecim poza Arbonne, jej zatwierdzonymi partnerami, w tym Niezależnymi Konsultantami Arbonne, którzy zobowiązali się do przestrzegania wszelkich koniecznych wymogów prawa w zakresie poufności danych osobowych, poza przypadkami nadzwyczajnych okoliczności, w których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa albo w celu ochrony interesów prawnych. Możemy również wykorzystywać Twoje dane albo zezwolić wybranym, zaufanym osobom trzecim, które zgodziły się na przestrzeganie naszej Polityki Prywatności, na korzystanie z Twoich danych w celu udzielenia Tobie informacji w zakresie towarów i usług, które mogą okazać się dla Ciebie interesujące, a My, albo takie osoby trzecie, możemy skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty albo telefonicznie.

6. UJAWNIANIE DANYCH

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe każdemu członkowi grupy Arbonne, co oznacza nasze spółki zależne, naszą naczelną spółkę holdingową oraz jej spółki zależne.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe osobom trzecim:

 • które pomagają nam w prowadzeniu Strony;
 • w przypadku nabywania lub zbywania przez nas jakiegokolwiek przedsiębiorstwa albo majątku, w którym to przypadku możemy ujawnić Twoje dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub kupującemu takiego przedsiębiorstwa albo majątku oraz jego profesjonalnym doradcom;
 • jeżeli w zasadzie cały nasz majątek albo członek Naszej grupy zostanie nabyty przez osobę trzecią, w którym to przypadku dane osobowe przechowywane przez nas o naszych klientach będą jednym z przekazywanych nabywcy aktywów;
 • jeżeli zostaniemy zobowiązani do ujawnienia albo przekazania Twoich danych osobowych w celu realizacji obowiązku prawnego albo w celu wykonania albo stosowania naszych warunków korzystania, Umowy Konsultanta albo innych umów; albo w celu ochrony praw, majątku i bezpieczeństwa Naszego, jak również naszych klientów i innych osób. Powyższe obejmuje wymianę informacji z innymi spółkami oraz organizacjami dla celów ochrony przed oszustwami, zmniejszenia ryzyka kredytowego albo wykrywania i zapobiegania przestępczości.

7. TWOJE PRAWA

Masz prawo wystąpić do Nas o udzielenie informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto w każdym czasie masz prawo dostępu do swoich danych oraz ich aktualizacji.

Masz prawo żądać od Nas, żebyśmy nie przetwarzali Twoich danych osobowych dla celów marketingowych produktów i usług własnych („opt out”). Zazwyczaj, będziemy informowali Cię (przed pobraniem Twoich danych), że zamierzamy wykorzystać Twoje dane dla takich celów, albo jeżeli zamierzamy ujawnić Twoje informacje osobie trzeciej dla takich celów. Możesz wykonać swoje prawo do skorzystania z opcji „opt out” w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem compliance@arbonneinternational.co.uk. W celu przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów marketingowych innych podmiotów, będziemy prosić Cię o zgodę na takie przetwarzanie („opt in”).

Strona może, od czasu do czasu, zawierać linki do oraz ze stron naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów powiązanych. Jeżeli klikniesz na link do którejkolwiek z tych stron, zwróć uwagę, że posiadają one swoje własne zasady w zakresie bezpieczeństwa, poufności oraz plików cookie i że My nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności w zakresie tych zasad. Proszę zapoznać się z takimi zasadami przed podaniem na takich stronach jakichkolwiek danych osobowych.

8. DOSTĘP DO DANYCH

UODO oraz Dyrektywa przyznają prawo dostępu do danych, które Cię dotyczą. Masz również prawo żądania zmiany swoich danych, które są w naszym posiadaniu, w celu zapewnienia, że są one dokładne i aktualne. Jeżeli chciałbyś to zrobić, prześlij swoje żądanie na adres compliance@arbonneinternational.co.uk.

9. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności według naszego uznania. Wszelkie zmiany do niniejszej Polityki Prywatności obowiązują po ich opublikowaniu na Stronie, a kontynuowanie korzystania przez Ciebie ze Strony po wprowadzeniu takiej zmiany będzie oznaczało Twoją zgodę na takie zmiany.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Polityki Prywatności zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne albo w inny sposób niewykonalne, pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem, ważność i wykonalność pozostałych postanowień, które pozostaną w pełnej mocy. Niniejsze postanowienia Polityki Prywatności podlegają i powinny być interpretowane zgodnie z prawem polskim, a wszelkie roszczenia wniesione zgodnie z ich postanowieniami podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

Pytania i komentarze dotyczące niniejszej Polityki Prywatności proszę adresować do:

Arbonne UK Limited
Customer Services
Attn: Privacy Officer/Chief Information Security Officer
16 Basset Court, Loake Close, Grange Park,
Northampton, NN4 5EZ, Anglia

00 800 141 02 31

Albo można wypełnić formularz internetowy na stronie arbonne.pl.

PROSZĘ WYDRUKOWAĆ KOPIĘ NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI DLA WŁASNYCH CELÓW ORAZ REGULARNIE ZAGLĄDAĆ NA STRONĘ W CELU SPRAWDZENIA, CZY NIE WPROWADZILIŚMY ŻADNYCH ZMIAN DO NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI.

Możliwość poprawienia jakości nie tylko swojego życia, ale i życia wielu ludzi dookoła.
Możliwość poprawienia nie tylko swojego życia, ale i życia wielu ludzi dookoła.